Velkommen til Dansk Røde Kors -

Tølløse Afdeling, Rødekorshuset Industrivej 2, 4340 Tølløse

 

Venstre bladet skrev den 2. juni 2008.

Den 40-årige blev fejret med maner

Tølløse   .
Der kom mange gæster
i løbet af lørdagen,
hvor Tølløse-afdelingen
af Dansk Røde Kors
fejrede 40 års jubilæum. Afdelingen melder også
om et flot salg i butikken.

Foto:
Mie Neels

Der var dækket op til 80 personer, da jubilæumsfesten startede. Og der var ikke mange tomme stole. Yderst til venstre sidder præsidenten for Dansk Røde Kors, Bodil Nyboe Andersen, og lytter til formand Margit Nørrevangs (stående) tale.

AF CONNY PROBST
Det var så fantastisk en dag, som vi vil mindes med glæde i mange år fremover, siger formanden for Dansk Røde Kors Tølløse Afdeling, Margit Nørrevang, om lørdagens jubilæumsfest på Industrivej 2.

- Det var herligt at se så mange mennesker. Vi havde dækket op til 80 personer i teltet, og der var ikke mange ledige stole, da præsidenten for Dansk Røde Kors, Bodil Nyboe Andersen, holdt sin tale.

Bodil Nyboe Andersen overrakte afdelingen en gave: Et tryk af en af H.M.S dronning Margrethes skitser til »Et folkesagn«, som dronningen har foræret Dansk Røde Kors til brug ved særlige lejligheder.

Afdelingen fik endnu et maleri, malet af børnene i Røde Kors Børnehuset i Kr. Eskilstrup.

Børnene har hele ugen op til festen hørt om Røde Kors’ arbejde, og det er der blevet et farverigt maleri ud af.

Der var jubilæumssalg i Røde Kors-butikken, og omsætningen endte på 8.000 kroner. Et meget flot tal, når man tænker på, at alt sælges til små priser.

- Det er dejligt at mærke den opbakning, vi har i byen, siger Margit Nørrevang, som undervejs i festen kom til at sige, at der var varmt i teltet, hvorefter de lokale samaritter straks takserede hende til et »ildebefindende«. Margit Nørrevang blev lagt op på en båre og fik behandling efter alle kunstens regler - og samaritternes fik lejlighed til at demonstrere deres kunnen.

cp@nordvest.dk


40 års afdelings-historie
Tølløse-afdelingens webmaster, Erling Klingberg Jensen, har gennemtrevlet gamle protokoller, fortæller formand Margit Nørrevang. Det er der kommet en lille, spændende folder med historier fra de første 40 år ud af.

Tølløse-afdelingen blev stiftet den 30. maj 1968, og to år senere - den 16. september 1970 - blev Røde Kors Børnehaven i Kr. Eskilstrup indviet. I dag er børnehaven og dagplejen sammenlagt, og Røde Kors Børnehuset, som det hedder nu, kan fejre 40 års jubilæum i 2010.

- Inden da håber vi, at der er kommet en ny tilbygning og legeplads, siger Margit Nørrevang. For pladsen er meget trang.

Bestyrelsen lå ikke på den lade side, mens man ventede på indvielsen af børnehaven. Der blev holdt kurser i sundhedspleje og førstehjælp, lavet tombola, priklotteri og bankospil, om en samaritterforening blev indviet.

- I 2009 er det Tølløse-afdelingens samarittere, der kan fejre 40 års jubilæum, fortæller Margit Nørrevang.

I juni 1995 etablerede afdelingen en genbrugsbutik på Tølløsevej 11 A. Rammerne blev hurtigt for små, og i september 199 indviede Tølløse-afdelingen Rødekorshuset på Industrivej.

I dag har afdelingen 855 kvadratmeter at boltre sig på og har samlet alle afdelingens aktiviteter under et tag: En velfungerende Røde Kors-butik, møde- og undervisningslokaler og plads til samaritterne.

Besøgsstjenesten må - i sagens natur - foregå ude af huset.


Populær bog
I dag udkommer »Førstehjælp til børn og spædbørn« på Politikens Forlag. Det sker i samarbejde med Dansk Røde Kors og med læge og førstehjælpsinstruktør Henrik Torup, Tølløse, som forfatter.

Allerede lørdag var der snigpremiere på bogen. Henrik Torup har siden 1979 været aktivt medlem af Dansk Røde Kors som samarit og sminkør og benyttede Tølløse-afdelingens 40 års jubilæum til at sælge de første eksemplarer af bogen. Det foregik i samaritternes telt, hvor han også besvarede spørgsmål og fortalte mere om førstehjælp.

Det allerførste eksemplar af bogen - med en personlig hilsen - overrakte Henrik Torup til Winnie Petersen, leder af Røde Kors Børnehuset i Kr. Eskilstrup.

 

 


 Dansk Røde Kors  |  Blegdamsvej 27, 2100 København Ø  |  Tlf.: 35 25 92 00  |  Fax: 35 25 92 30  |   info@drk.dk  |  www.drk.dk